Նյութատեխնիկական ապահովում

Բարձրացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՁԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ԿՈՒՂՂՎԻ ՀԵՏևՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆԸ

  1. Քարվաճառում երկրորդ հողակտորի ձեռք բերում ՈՄԱ հատուկ պատրաստության կենտրոնի համար
  2. ՈՄԱ հատուկ պատրաստության կենտրոնի շինարարութուն
  3. Բանակի և ՈՄԱ կամավորական լեռնահրաձգային գումարտակի համար հանդերձանքի գնում և արտադրություն
  4. Մասնակիցների ֆինանսավորում, ովքեր ցանկանում են անցնել պատրաստություն, սակայն իվիճակի չեն ծածկել իրենց ծախսերը
  5. ՈՄԱ ընթացիկ ծախսեր(տեխնիկայի վերանորոգում և սպասարկում, վառելիքային ծախսեր, աշխատավարձ, նոր գույքի գնում, արդեն մաշված գույքի փոխարինում, կազմակերպության զարգացման ծախսեր)

Նյութատեխնիկական ապահովում


- Հայկական դրամ 1 $ ≈ 480 ֏