Նվիրատուներ

Այս ամիս մեր հավաքների իրագործմանը փախանցվել է 45000 դրամ

Նյութատեխնիկական ապահովում


- Հայկական դրամ 1 $ ≈ 480 ֏