Նվիրատուներ

Նոյեմբերին փոխանցվել է 30000 դրամ


1. *******_****** 5000
2. ******_*********. 15000
3. Ռուզաննա_Շարխատունյան 10000

Նյութատեխնիկական ապահովում


- Հայկական դրամ 1 $ ≈ 480 ֏