Նվիրատուներ

Սեպտեմբերի ամսվա աջակցությունը կազմում է 110000 դրամ

1.09 Ազատ_Ավետիսյան 10000
6.09 Շավարշ_Գյոնջյան 50000
7.09 Միխաիլ_Ղարյան 5000
9.09 Գայանե_.      5000
12.09 Марат_Саакян 35000
16.09 Ռուզաննա_Շարխատունյան
 5000

Նյութատեխնիկական ապահովում


- Հայկական դրամ 1 $ ≈ 480 ֏